Vad är ett byggnadslån?

Vad är ett ByggnadslånAtt få möjligheten till att ta del av lån och krediter har varit en möjlighet under väldigt lång tid. Förklaringen till ett lån ligger egentligen enkelt förklarat i att man nyttjar någonting som tillhör någon annan än en själv. Begreppet byggnadslån är egentligen en modifierad version av ett bolån när bankerna har insett att det kan vara svårt att uppskatta hur mycket personer behöver låna när de skall bygga sig ett hus.

Pengar löpande under byggnationen

Istället har bankerna utformat ett så kallat byggnadslån där personerna som nyttjar pengarna har möjlighet att ta ut dem löpande under tiden som byggnationen fortgår. Istället för att ta ut två miljoner i ett bolån och att det sen visar sig att kostnaden bara blev en och en halv miljon och all den administration som uppstår på grund av det har man istället instiftat byggnadslånet. När byggnationen är klar och alla kostnader är klargjorda skrivs lånet över till ett bolån med mer förmånliga topp- och bottenlån. Ett byggnadslån sträcker sig alltså endast under den tiden som huset står under konstruktion.

Du kan ta ett byggnadslån för att bygga nytt hus, men även för att renovera eller bygga ut ett befintligt. Det fina är att du bara betalar ränta för den del av lånet som du nyttjar under projektets gång. 

Ofta består byggnadslånet av två delar, där ena delen är en byggnadskredit för att betala entreprenörsfakturor och den andra delen är en kredit på byggkontot som är till för andra utgifter. Du förfogar själv över ditt byggkonto och betalar själv dina fakturor. Du kan även få ett speciellt kreditkort som är kopplat till byggkontot.

I den här avdelningen kan du hitta olika förklaringar till områden som ofta blir aktuella i takt med att ett byggnadslån tecknas. Använd dig av menyn ute till höger för att kunna navigera dig runt på avdelningen.