Swedbank

SwedbankSwedbank är också en bank som erbjuder byggnadslån till sina kunder. Eftersom det på förhand kan vara svårt att veta hur mycket en byggnation kommer kosta så är det inte speciellt enkelt att teckna exempelvis ett bolån för det tänkta bygget. Därför har byggnadslånet tagit fram där du löpande plockar ut lån för de utgifter som uppkommer. Du undgår då också att betala en stor onödig ränta eftersom du inte kommer kunna nyttja huset förrän det står färdigt.

Besiktning av hus

Det enda som behöver göras är en besiktning samt att en försäkring tecknas. Banken kommer vid ansökan göra en förhandsvärdering av fastigheten och den värderingen blir säkerheten för lånet. Precis så som en fastighet kan utgöra säkerhet eller pant när ett företag lånar pengar. Banken kommer löpande att kontrollera ditt bygge så allting går som det är planerat.

Även om du inte exakt vet vad bygget kommer att kosta, så behöver banken ändå vissa uppgifter för att kunna bevilja lånet. Det kan röra sig om ritningar, information om produktionskostnader och entreprenadkontrakt.

Byggnadslån blir bolån

Byggnadslånet löper under byggtiden och skrivs över till ett vanligt bolån när byggnationen står färdig. Läs mer om Swedbanks lån på deras webbplats.