Säkerhet vid byggnadslån

Vid ett byggnadslån måste låntagaren uppvisa någon form av säkerhet som försäkrar att banken kan få tillbaka sina pengar som de lånar ut. Att låna ut miljontals kronor utan att ha någon form av garanti på att få tillbaka pengarna är ganska ovanligt oavsett om det gäller byggnadslån eller någon annan form av lån. Eftersom ett byggnadslån tas för att bygga ett hus blir det ofta per automatik det färdiga huset som står för säkerheten i byggnadslånet. Skulle låntagaren av någon anledning inte kunna betala tillbaka amortering, räntor och avgifter som kommer i takt med att lånet tecknats så kan banken enkelt ta huset ifrån låntagaren och istället sälja det till någon annan för att få tillbaka sina utlånade pengar.

Borgensman som säkerhet

Ett annat system för säkerhet som ibland används är att banken kräver en borgensman. Det betyder enkelt förklarat att en annan person i låntagarens närhet går in och lovar att ta på sig de åtaganden som låntagaren har om denne av någon anledning skulle brista i betalningsrutinen. En borgensman har således exakt samma skyldigheter som låntagaren om någonting skulle hända. Man brukar kalla detta förfarande för att man går i borgen, eller går i god för någon.

Funderar du på att gå i borgen för någon bör du läsa på noga i ämnet så att du är införstådd med hur åtagandet kan påverka dig och din ekonomi. Exempelvis kan det kännas tryggt att vara flera borgensmän, men tänk då på att i så fall dela upp hur mycket var och en går i borgen för. På så sätt kan inte långivaren kräva dig på mer än den andel av lånet som du tagit på dig ansvaret för. Fundera också på om det kan komma att påverka dina egna möjligheter till lån framöver.