Ränta

En ränta eller en räntesats som det ibland kallas är själva betalningen för att du får låna pengar. Den skrivs ofta i procent och är allt som oftast baserad på årsbasis. Det är inte helt ovanligt att räntor benämns i form av fast och rörlig ränta. En fast ränta innebär att låntagaren bestämmer sig från början att den nivån som nu råder för räntan är den som skall gälla för en specifik tid framöver. Det här får till följd att oavsett om räntan är högre eller lägre än den bestämda nivån som betalas alltid samma räntesats. Du kan således både spara och förlora på att binda en ränta. Omvänt gäller vid en rörlig ränta då den betalas helt efter vilken nivå den ligger på vid betalningstillfället.

Rörlig ränta med räntetak

Ibland finns det en kombinerad version av fast och rörlig ränta som kallas för rörlig ränta med räntetak. Det här alternativet kan sägas vara ett byggnadslån som betalas med rörlig ränta men att du på förhand bestämt en fast nivå som räntan inte kan gå över. Skulle den rörliga gå över den nivån betalar du räntan som en fast ränta fram till dess att räntan går under taket igen. Då fortsätter du att följa med den rörliga räntan nedåt igen. Här igenom är det alltså möjligt att dra fördel av båda typerna av räntebetalning. Dock tillkommer en påläggsavgift till institutet eller banken för att du skall få möjlighet att nyttja den här typen av ränta. Avgifterna kan skilja mycket mellan olika kreditgivare vilket stärker tesen om att det är viktigt att kontrollera alla långivare som erbjuder byggnadslån innan du ingår ett avtal.

Läs gärna mer om räntor på vår systersajt, Allt om räntor.