Kreditupplysning

När ett lån blir aktuellt är det inte alls ovanligt att banken gör en så kallad sedvanlig kreditprövning. Det innebär att banken vill kontrollera att du är en bra person att låna ut pengar till. Det här görs ofta genom att företaget genomför en kreditupplysning om dig och din ekonomiska situation. En kreditupplysning är egentligen enkelt förklarat som ekonomisk information om dig. Kreditupplysningen innehåller dock mer uppgifter än bara det ekonomiska, till exempel om du är gift eller om du härstammar från ett annat land.

Företagen bakom en kreditupplysning

Det är speciella företag i Sverige som har fått ett godkännande att föra sådana typer av register om personers ekonomiska situation. För att du som person inte skall bli kränkt är en lag framtagen som säger vad bolagen får och inte får göra Lagen är känd som KreditupplysningsLagen, KuL (SFS 1998:204).

Kreditupplysningsregistret

I registret hittas personuppgiter så som personnummer och folkbokföringsadress. Registret visar också på vilka inkomster du har, om det finns några registrerade förmögenheter eller om du står som ägare av fastigheter. I registret finns också de uppgifter som kan ligga dig i fatet vid ett lån, nämligen om du har några betalningsanmärkningar, Uppgifterna kommer från första början från Kronofogdsmyndigheten eller Tingsrätten. Bestämmelser om att enstaka försummelser gällande försenade betalningar med mera har tagits fram för att underlätta både för personer och för myndigheter. Har inte Kronofogden hunnit ta ett beslut i frågan innan betalningen kommer tillhanda så skall den heller inte synas i registret. Däremot om det sker ytterligare en försummelse kommer bägge synas.

Om du gjort dig skyldig till någon form av kreditmissbruk så kommer det också att synas i registret om det är så att du kraftigt överstigit sin kreditgräns eller på annat sätt missbrukat sin kredit.

Uppgifter lagras inte för evigt

Uppgifterna i registret är tidsbegränsade. Om människor kommer på rätt köl igen när det gäller de ekonomiska problemen så gallras uppgifterna efter tre år när det gäller betalningsanmärkningar. När det gäller uppgifter om skuldsanering utgår de efter fem år och missbrukande av krediter skall gallras efter två år. Alla utrensningar gäller förutsatt att personen ifråga har kommit till rätta med sina problem.

Felaktigheter i informationen

Skulle informationen som du får ta del av vid en upplysning vara felaktig är det viktigt att det påtalas då alla är måna om att informationen som står i registren skall vara felfri. Har det dessutom skadat dig på något sätt har du rätt till ersättning och skadestånd. Var noggrann med att inte bara släppa förbi en missvisande skrivelse då det kan få förödande konsekvenser för dig.

Gör en egen upplysning

Solventia_logoOm du skall göra ett bankbesök kan det vara intressant att göra en kreditupplysning på dig själv, något som numera är möjligt genom lika tjänster. Genom ett enkelt sms kan du få upplysningar om du har någon betalningsanmärkning registrerad på dig själv, vad du har för deklarerad årsinkomst och hur din aktuella scoring-poäng ser ut. Ett av företagen som erbjuder den här tjänsten är bolaget Solventia som enkelt kan förmedla tjänsten till dig som privatperson. Är det här något för dig så tveka inte att kontakta bolaget här.