Huvudmän

När det blir aktuellt med att teckna ett lån mellan olika parter faller det sig naturligt att olika roller måste fyllas för att lånet skall kunna genomföras. Ofta består ett byggnadslån av två parter där ett avtal skapas sinsemellan. Det kan dock finnas fler personer delaktiga i avtalet.

Borgenär och gäldenär

Ett byggnadslån innebär att låntagaren, gäldenären, får nyttja en summa pengar från långivaren, borgenären. Begreppet byggnadslån innebär att avtal skapas i och med att en skuld har uppstått mellan huvudpersonerna. Det här får till följd att gäldenären inom en förutbestämd tid kommer att behöva betala tillbaka de lånade pengarna. När det gäller byggnadslån är det mycket vanligt att borgenären tar ut en avgift som tack för att han erbjuder möjligheten till lån av pengar. Det är det här som är mer känt som ränta. Det innebär att gäldenären skall betala en viss summa pengar för möjligheten att han fått låna av borgenären. Den här avgiften påverkar inte lånets storlek överhuvudtaget då det är en ren och skär kostnad för att ha lånet. Räntan beräknas ofta som en procentsats på den totala summan av lånet.