Bra att känna till

När du ansöker om ett byggnadslån kräver banken ofta att få ta del av vissa papper och kontrakt. Vi på Allt om byggnadslån rekommenderar dig därför att förbereda dessa papper när du skall försöka få ett lån i den här branschen. Du måste bland annat kunna visa banken alla ritningar för huset samt alla de uppgifter som du fått av byggföretaget om vilka kostnader som kommer att uppkomma på grund av produktionen. Har du köpe- eller entreprenadkontrakt är det viktigt att du tar med dessa också vid ansökningstillfället. Finns det papper om tomten och ritningar på densamma bör du ta med dessa också.

Flyttas över till bolån

När huset är färdigbyggt och en besiktning har genomförts och huset blivit försäkrat kommer lånet flyttas över till ett bolån på den banken som hjälpt dig med byggnadslånet. Den färdiga fastigheten blir nu säkerheten för banken och du kommer att få binda dina lån på sedvanliga topp- och bottenlån beroende på vilka avtal som gäller.

Byggnadslån eller byggnadskredit?

Begreppet byggnadslån kan skilja sig lite mellan bankerna. Vissa kallar det för just byggnadslån medan andra benämner det som byggnadskrediter. Det är därför lämpligt att förklara vad man skall ha pengarna till för att bli inledd på rätt spår till rätt lån. Ett byggnadslån är ett bra alternativ för er som skall bygga hus. Eftersom ni ändå hade behövt ett bolån är det lämpligare att börja på det här viset.