Topplån och bottenlån

Två vanliga begrepp i världen kring bolån är topplån och bottenlån. Eftersom ett byggnadslån kommer att göras om till bostadslån efter att slutförandet av byggnationen är klart så anser vi därför det vara viktigt att människor har en förståelse vad begreppen betyder.

Topplån och bottenlån som begrepp

Som du säkert redan vet så kan du inte få ett bolån för hela bostadens värde, utan du måste själv gå in med en kontantinsats som motsvarar minst 15% av köpevärdet. Detta innebär att du kan låna upp till 85% av bostadens värde, och detta lån brukar sedan delas upp i olika delar som kallas topplån och bottenlån.

Topplån innebär den avslutande delen i ett större lån och som innebär att kreditgivaren inte behöver täcka upp med någon säkerhet. Gäldenären slipper säkerheten och får istället en högre ränta som täcker den delen av lånet. Ett Bottenlån är den större delen av ett stort lån som står för det mesta av krediten. Här är räntan låg och bra eftersom lånet täcks med en säkerhet. Det är vanligt att ett bottenlån omfattar upp till 70 procent av lånesumman. Eftersom säkerheten garanterar långivaren pengarna tillbaka kan här istället en lägre ränta erbjudas. Amorteringstiden är också relativt lång när det gäller bottenlånen till skillnad från topplån som kan ha en amorteringstid på runt 15 år.