Amortering

När det handlar om lån i alla dess former så skall pengarna förr eller senare betalas tillbaka vare sig man vill eller inte. Eftersom ett byggnadslån ofta skrivs över till ett bolån i slutet så innebär det också att amorteringen görs när lånet istället är ett bolån. En amortering på ett byggnadslån kan således ske på lite olika sätt där de vanligaste formerna är rak amortering, serieamortering eller via annuitet.

Rak amortering

En rak amortering betyder att lånet skall betalas tillbaka linjärt under löptiden. Återbetalningen är således lika stor vid varje betalningstillfälle. Lånet minskar med samma summa varje gång vilket leder till att den totala skulden sjunker och bidrar till att räntekostnaderna också blir mindre.

Serieamortering

När det gäller amorteringsmetoden serieamortering handlar återbetalningen om att det till en början ligger på en låg nivå som under löptiden sedan ökar successivt vid varje betalningstillfälle. Den beräknade månadskostnaden kommer därför att bli jämnare då kostnaden för räntan sjunker i takt med att bolånet betalas av. Vid beslut om summan som skall betalas av tas hänsyn till lånets storlek och på vilken förutbestämd tid som lånet skall betalas tillbaka på.

Annuitet

Den sista mer vanliga metoden för återbetalning av ett lån på kallas för annuitet. Metoden innebär att låntagaren betalar in ett konstant belopp som på förhand är uträknat av banken. Beloppet avser en summa som täcker både ränta och amortering tillsammans. Utgifterna för byggnadslånet skulle alltså vid den här metoden inte variera över löptiden utan är hela tiden vara konstant. Metoden får till följd att delen ränta i beloppet är större till en början samtidigt som amorteringen är mindre. Trots detta är beloppet hela tiden densamma men fördelningen internt förändras. För att kunna räkna fram ett annuitetsbelopp krävs kreditens storlek, räntesatsen samt löptiden antalet betalningstillfällen.

Amorteringskrav

År 2015 meddelade Finansinspektionen att att man vill att nya bolånetagare ska amortera sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Tanken är att nya bolån ska amorteras ned med 2 procent av lånebeloppet årligen till 70 procent av bostadens värde. Därefter ska bolåntagaren amortera 1 procent årligen tills belåningsgraden är 50 procent. FI vill att amorteringskravet ska börja gälla 1 augusti 2015, men detta förslag fick Finansinspektionen dra tillbaka då kammarrätten i Jönköping ifrågasatte om det var förenligt med lagen.

Ett nytt förslag lär dröja tills sommaren 2016 och väntas då riktas mot bankerna istället för de enskilda kunderna. Därmed ger det större flexibilitet och tar mer hänsyn åt kundernas individuella situationer.